Monthly Archives: ינואר 2017

תכנות מתקדם בשפת java indonesia פיתוח אפליקציה

הכנת אפליקציות לארגונים מכל גודל בעיר תל אביב
הכנת אפליקציה למקום עבודה מכל סוג: הרגלי הקניות הבלתי פוסקות כלל לא ייחודיים למאה ה-21, ואע"פ כן, המרשתת שנכנסה לחיינו לא מזמן אשר דחפה, אולי יותר מכל, את הפיכת העולם לכפר גלובלי ענק, ונתנה את חלקה בהתפתחות טכנולוגית, בוודאות מתחה את תרבויות השפע והקנייה לגדלים מטורפים. היום המון בני-אדם מכל ארץ קונים עוד ועוד פריטים ועזרה לפי גחמותיהם, וכל הדברים הכי ספציפיים שהם רוצים, ברמות הכי אינדבידואליות. ודאי שהשוק מגיב, והתגובה שלו אף פעם לא מאחרת לבוא – עוד ועוד נותני שירות מגיעים למסקנה שצריך ליצור יישומים למסעדות, חדרי בריחה, חברות וכו' שבבעלותם. בעלי עסקים מגיעים לאט לאט למסקנה: כל ההצלחה הפוטנציאלית שבהזמנת יישומון בשביל להעניק חווייה נהדרת וטכנולוגית חצרכנים הקיימים או אלו העתידיים, בתקווה. והאמנם, זה מעשה נחוץ?