Monthly Archives: פברואר 2017

תכנות מתקדם בשפת swift quest פיתוח אפליקציה

פיתוח יישומים לארגונים בכל גודל באיזור תל אביב
בניית אפליקציה לתאגידים מכל סוג: תרבויות השפע והקנייה זה לא בלעדי למאה העשרים ואחת, עם זאת, המערכת האינטרנטית שנכנסה לחיינו זה עתה, אשר דחפה, אולי יותר מכל, את הפיכת העולם לכפר גלובלי ענק, ונתנה את חלקה בהתפתחות טכנולוגית, חד משמעית פתחה את הצרכנות המאסיבית לגדלים מטורפים. בימינו כמות אדירה של בני-אדם מכל יבשת קונים עוד ועוד חפצים וטיפולים לפי רצונותיהם, וכל הדברים הכי ספציפיים שהם רוצים, ברמות הכי אישיות. ע"י כך, התגובה של עולם הסחר בחיים לא מתעכבת מלהגיע – גדלה הכמות של נותני שירות מסכימים שצריך להכין אפליקציות לעסקים שבבעלותם. נותני שירות מגיעים לאט לאט למסקנה: כל הטוב אשר בהכנת אפליקציה ע"מ לספק חוויית קנייה חיובית לקליינטים שקיימים או אלו שעתידים להגיע. ועם זאת, זה באמת דבר חכם?

שירותי פיתוח פיתוח אפליקציה

יצירת אפליקציה לחברות לכל מטרה ועניין בעיר תל אביב
יצירת אפליקציות לבתי עסק מכל גודל: הרגלי / התנהגות הציבור בנושאי הקנייה והשפע זה לא דבר בלעדי למאה ה-21, ואע"פ כן, רשת האינטרנט אשר תרמה לתקשורת בין עולמית והפיכת הגלובוס ומעין כפר גלובלי, ודחפה את הטכנולוגיה אל המצב שאנחנו מכירים אותה בה כיום, בלי ספק פרסה את הרגלי הקניות הבלתי פוסקות לאופקים מכובדים מאוד. בני אדם רבים יותר ויותר בעולם דורשים עוד ועוד מוצרים ועזרה על-פי הדרישות שלהם, השאיפות וההעדפות האישיות. בצורה זו, התגובה של עולם הסחר בשום פנים ואופן לא מגיעה באיחור – כמות גדולה של מנהלים מגיעים למסקנה שצריך לפתח אפליקציות לעסקים שבבעלותם. מנהלים הבינו כבר את הרווח אשר ביצירת אפליקציות במטרה לספק חוויית קנייה חיובית לצרכנים הקיימים או אלו העתידיים, בתקווה. והאמנם, האם הצעד הזה מומלץ?