Monthly Archives: מרץ 2017

תכנות בשפת swift live פיתוח אפליקציה

יצירת אפליקציות לחברות לכלל המטרות האפשריות בתל אביב והסביבה
יצירת יישומים לבתי עסק קטנים וגדולים: תרבויות השפע והקנייה כלל לא ייחודיים לזמננו, ואף על-פי כן, רשת האינטרנט אשר עשתה את חלקה הענק בסחר חופשי בין כל חלקי העולם כמעט, ודחפה את האנושות לרמה הטכנולוגית שאנחנו מכירים. ללא עוררין מתחה את תרבויות השפע והקנייה אל גדלים אדירים. בימינו כמות אדירה של בני-אדם בגלובוס מזמינים עוד ועוד דברים וחומר מכל סוג ע"פ צורכיהם, וכל הפריטים שהם בדיוק צריכים במחירים הכי נוחים ברמות הכי אינדבידואליות. כמובן, שהשוק מגיב, והתגובה שלו אף פעם לא תאחר להגיע – גדלה הכמות של נותני שירות מגיעים למסקנה שצריך לבנות יישומון לעסק שלהם. נותני שירות הגיעו למסקנות שלהם וקולטים הצלחה הפוטנציאלית שבבניית אפליקציה בשביל לעשות טוב ונוח למשתמש (לקוח) שנמצא או שיגיע בעתיד. ואף על-פי כן, האם למרות האמור לעיל, מדובר במעשה שמומלץ לנו לעשות?

תכנות בשפת swift queen פיתוח אפליקציה

יצירת אפליקציה לתאגידים לכל מטרה ועניין בתל אביב והסביבה
הכנת יישומים לעסקים מכל סוג: תרבויות השפע והקנייה זה לא עניין בלעדי לתקפותנו, אבל המערכת האינטרנטית שנכנסה לחיינו זה עתה, אשר עשתה את חלקה הענק בתהליך הגלובליזציה ותרומתה לאת האנושות לרמה הטכנולוגית שאנחנו מכירים. ללא עוררין פתחה את הרגלי הקניות הבלתי פוסקות למימדים אדירים. עוד ועוד בני אדם מכל הגלובוס רוכשים עוד ועוד מוצרים ושירותים על-פי הגחמות שלהם, וכל הפריטים שהם בדיוק צריכים במחירים הכי נוחים ברמות הכי אינדבידואליות. כמובן, התגובה של הסוחרים לעולם לא מגיעה באיחור – התופעה טופחת בכל יום יותר – בעלי עסקים מסכימים שצריך להכין יישומים לבתי העסק שבבעלותם. בעלי מקומות עבודה הגיעו למסקנות שלהם וקולטים תועלת שביצירת אפליקציה על-מנת להקל על חיי הצרכנים הקיימים או אלו העתידיים, בתקווה. אבל, זה מעשה מומלץ?

תכנות מתקדם בשפת java web פיתוח אפליקציה

פיתוח אפליקציה לעסקים קטנים וגדולים באיזור תל אביב
פיתוח אפליקציה למקום עבודה מכל גודל: עולם הצרכנות וההרגלים הנלוויים לכך כלל לא ייחודיים לזמן הזה, אמנם רשת האינטרנט אשר דחפה, אולי יותר מכל, את תקשורת בין עולמית והפיכת הגלובוס ומעין כפר גלובלי, ונתנה את חלקה בהתפתחות טכנולוגית, בלי ספק מתחה את עולם הצרכנות אל היבטים מדהימים. בני אדם רבים יותר ויותר מכל העולם מזמינים עוד ועוד חפצים ועזרה על-פי הדרישות שלהם, שאיפותיהם והעדפותיהם האינדבידואליות. בכך, השוק מגיב, והתגובה שלו בשום פנים ואופן לא מאחרת לבוא – התופעה גודלת עוד ועוד – מנכ"לים מסכימים שצריך לפתח אפליקציה למסעדות, חדרי בריחה, חברות וכו' שבבעלותם. נותני שירות קולטים אט-אט את הרווח אשר בהכנת יישומים על-מנת להעניק חווייה נהדרת וטכנולוגית חלקוח הקיים ו/או הפוטנציאלי. ואף על-פי כן, האם הצעד הזה נחוץ?